Meranie a kontrola miery zhutnenia

Kontrola miery zhutnenia sypanín dynamickou doskou LDD 100.

 

Meranie rovinnosti povrchov meracou latou s klinom.