pôsobili sme v 1 

krajinách sveta

0

m2 uloženej dlažby

0 ročná

tradícia

REHAK

Od návrhu skladby konštukcií dláždených plôch, cez zemné práce a strojové kladenie betónových dlažieb po poradenstvo technických riešení.

Riešime a dodávame vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy, parkoviská, exteriérový dizajn a naozaj funkčnú architektúru.

REHAK Paving

Komplexné riešenia spevnených plôch. Strojové kladenie zámkovej dlažby

REHAK Exterier

Najrozsiahlejší e-shop betónových výrobkov na stvárnenie exteriéru na Slovensku.

REHAK Keramika

Dlažby a obklady plné španielskeho temperamentu a tradičných materiálov.

REHAK PAVING

Náš rekord uloženej dlažby za jeden deň
 je 5.500 m2 plochy.

  • Máme moderné stroje, online monitorovanie stavieb, GPS geosystémy pre riadenie strojov, odborný personál, precízny a profesionálny prístup v priebehu celej stavby.
  • Dlhodobo vytvárame priaznivé podmienky pre výkon práce našich pracovníkov
  • Prosperujeme, lebo robíme veci dobre a s radosťou.
REHAK PAVING

TRADÍCIA UŽ OD ROKU 1990

  • Našou priekopníckou úlohou je snaha o propagáciu a využitie úžitkových a estetických vlastností dláždených povrchov z betónových vibrolisovaných dlažieb. 
  • Neustále sledujeme trendy vývoja vo svete a snažíme sa v čo najväčšej miere o rýchlu aplikáciu nových poznatkov do našej stavebnej praxe. 
  • Veľkú pozornosť venujeme aj zdokonaľovaniu riadenia firemných procesov ISO, v snahe zabezpečiť si pred konkurenciou náskok, ktorý sme za uplynulé roky dosiahli.

1990 | 2020

1990

Začiatok podnikania našej firmy sa viaže so založením “živnosti“ nášho majiteľa Gabriela Reháka.  Po rokoch komunistického režimu sa v Československu otvorili nové možnosti vidieť, skúsiť, cestovať.  Turbulentné obdobie, prílev ohromného množstva informácií , nevídaných materiálov. Boli sme pomerne dynamicky sa rozvájajúca firma v oblasti výstavby a údržby striech, výstavby čistiarní odpadových vôd a zateplovania budov. Aj v týchto rokoch neistoty, delenia štátu, nestabilných finančných podmienok,  sme vždy mali dostatok práce. Boli sme odvážni. Už v roku 1992 sme dostali zahraničnú zákazku v nemeckej Grimme, a pokukovali po dláždených betónových plochách. 


1994

Prišlo pomerne radikálne rozhodnutie rýchlo utlmiť a ukončiť všetky činnosti, ktoré sme ako “všeobecná stavebná firma¨ robili a naplno sa venovať novému odboru v slovenskom stavebníctve - dláždenie exteriérov.  Prvá významná zákazka tohto druhu - dlaždenie Hollého ulice v Topoľčanoch kombináciou prírodného kameňa a betónových platní. Následne Obchodná ulica v Topoľčanoch - s použítím vtedy neznámej techonológie, nestmelenej podkladnej konštrukcie plôch a betónovej dlažby firmy Premac. V tej dobe ešte bola táto dlažba nazývaná “zámockᨠa len ťažko sa ľudia dali presvedčiť o jej prednostiach.  Zakúpili sme prvú vibračnú dosku Wacker, a odvtedy sme značke Wacker verní. Dlažbu kládli naši zamestnanci v tejto dobe ručne. Výstava stavebných strojov v nemeckom Mníchove a spoznanie výrobcu strojov Optimas, viedlo k prenájmu kladacieho stroja na skúšku, čo predurčilo náš smer na ďalšie desaťročie. 

1995

Na jar roku 1995 sme si z brnenského výstaviska odviezli náš prvý Optimas na Slovensko. V rovnakej dobe sme už zamestnávali 20 pracovníkov a rozvíjali ďalej navrhovanie a realizáciu exteriérov rodinných domov. Úspešne sme urobili viac cez 2300 projektov rodinných domov. Obrovským impulzom bola pre nás v roku 1995 začatá  spolupráca s firmou BEST z českého Kaznějova, kde napriek 550 km vzdialenosti a tým aj vyššej cene materiálu sme dokázali nájsť zákazníkov ochotných zaplatiť nadštandardnú kvalitu a pestrosť ponuky. S firmou BEST spolupracujeme doteraz, máme vzťah nielen obchodný, ale hlavne priateľský.

1998

Množstvo stavebnej techniky, vozidiel, strojov a v neposlednom rade potreba uskladnenia materiálu si vyžiadalo nové obchodné a skladové priestory. Zakúpili sme preto rozsiahly pozemok na Dopravnej ulici v Topoľčanoch. Priestory boli kompletne zrekonštruované, dostavané a na tejto adrese sídlime dodnes. Charakterizuje nás ostrozelená farba budovy,  výstavné plochy betónových dlažieb a prvkov  exteriérovej architektúry, ktoré na Slovensku čo do veľkosti a rozsahu sortimentu nemajú konkurenciu. Výstavné plochy neustále vymieňame, aby zákazník pri ich prehliadke našiel aktuálne vzorky. 

2000

V priebehu roka 2000 sme ako lokálpatrioti dostali výnimočnú príležitosť rekonštruovať  Námestie M.R.Štefánika v Topoľčanoch, ktorá  bola nakoniec nominovaná na cenu stavba roka. Pochvalné vyjadrenia odborníkov aj širokej verejnosti pri jej užívaní sú pre našu firmu najlepšou odmenou.V roku 2000 už vo firme pracovalo 75 zamestnancov. Nastáva doba elektronickej prezentácie, zdokonaľujeme strojový park, dostávame príležitosť pri skvelých zákazkách na strojové kladenie dlažieb. 

2003

Náš majiteľ sa pri cyklopotulkách regiónom zastavil v doline, ktorá ho chytila za srdce. V dedine Veľký Klíž sme zakúpili pozemky, na ktorých postupne vyrástol oddychový areál, skanzen ľudovej architektúry Starý Klíž. Chalúpkami Starého Klíža sa začína ďalšia etapa smerovania firmy, keď sa neprofilujeme iba ako stavbári, ale aj ako podporovatelia kultúry, umeleckej tvorby. Po rokoch výstavby sme v roku 2010  Starý Klíž uviedli do prevádzky. Pravidelne oganizujeme koncertné vystúpenia a program nielen pre našich zamestnancov, ale aj obchodných partnerov, priateľov a priateľov našich priateľov. 

2005

V roku 2005 sme mali 6 pokladačov dlažby Optimas, a pre naších zamestnanov bolo stať sa strojníkom na pokladači veľkou prestížou. Dosahujeme výkon 4500m2/denne uloženej betónovej dlažby.  Pre ilustráciu výkonu ide o 160000 kusov dlažby, ktoré je potrebné priviesť na 38 kamiónoch vo váhe 880 ton. Dláždenie sa ale nestalo rutinou. Na neuverenie je naša exotická zákazka v roku 2005, pri ktorej naši zamestnanci vydláždili 11000 m2 dlažby v zábavnom parku Disneyland v čínskom Hong-Kongu. Zákazníci nás vyhľadávajú pre odborné poradenstvo vo fáze prípravy projektov, pre rýchle realizačné doby, pružný záručný a pozáručný servis. Zákaziek je veľa, ak chceme zdvojnásobiť výkon a šetriť prácu rúk našich pracovníkov, kupujeme cestné "finišery" aj ďalšie kolesové nakladače. Sme stabilným partnerom firmy EUROVIA, bravúrne zvládame náročné úlohy pri kladení dlažieb v logistických parkoch po celom Slovensku.


2007

V rokoch 2007 a 2008 sme stráviili Vianoce aj Silvestra pri kladení dlažby  v okolí mesta Cluj v Rumunsku. Od prvého výkopu v novembri 2007 bola v rekordnom čase vo februári 2008 sprevádzkovaná hala na výrobu mobilných telefónov a s logistickým areálom. Sme bohatší o skúsenosť z vtedy ešte veľmi “špecifického¨ rumunského stavebného prostredia. Získali sme dôveru nemeckej firmy GOLDBECK pre ktorú sme rumunskú zákazku realizovali a dalšie desaťročie sme pre GOLDBECK kládli dlažbu na Slovensku, v Čechách, Poľsku aj Nemecku. Zároveň v Rumunsku vznikol naozaj úprimný vzťah s vedením a deťmi detského domova Zoltán Kallos Alapitvániy, ktoré finančne podporujeme doteraz. 


2010

Len málokto si v roku 2010 vedel predstaviť, že ťažká betónová dlažba a exteriérové prvky sa dajú predávať cez internet.  My sme správne odhadli potenciál a vytvorili si samostatnú značku pre predaj prvkov exteriérovej architektúry exterier.sk. Stovky hodín kancelárskej práce na budovaní databázy výrobkov, orezávaní fotiek a nastavovaní internetového prostredia, nemalé financie na podporu značky.  Rozšírili sme sortiment o rakúskych a ďalších českých výrobcov betónových dlažieb a vytvorili nové výstavné plochy. Prikúpili skladový pozemok a zintenzívnili spoluprácu so stavebninami v našom okolí. V čase, keď iní hovorili o kríze a jej dôvodoch, my sme hľadali nové predajné spôsoby. Oplatilo sa.


2012

Vždy sme boli rýchli. V snahe zlepšovať obchodné a stavebné prostredie sme sa často dostávali do konfliktu s firmami, ktoré pred nami robili zemné práce. Jediným možným riešením predchádzať podobným situáciám bolo riadiť zemné práce vo vlastnej réžii. To si vyžadovalo nové prírastky do kolektívu pracovníkov so skúsenosťami v oblasti zemných prác, špeciálnu meraciu techniku, schopnosť odhadnúť riziko a robiť správne rozhodnutia.  S jedlom rastie chuť. Nespoliehali sme sa len na externé subdodávateľké firmy, zakúpili sme nivelačné systémy, grédre, cestný valec, niekoľko ďalších bagrov aj množstvo drobnej techniky. Keďže robíme veci výnimočne, vymysleli sme jedinečný online mobilný kamerový systém monitorovania všetkých stavieb. A produktivita na stavbách stúpa. 


2016

Sme stabilným partnerom veľkých stavebných firiem na celom Slovensku. Často sme prizvaní aj na odborné konzultácie vo fáze predpípravy projektov. Máme za sebou rozsiahle skúsenosti v oblastí kladenia dlažieb logistických areálov, kontajnerových prekladísk, výrobných závodov, areálových komunikácií a v neposlednom rade exteriérov rodinných domov. Máme radi nové technologické vychytávky, kávu /každý stavebný kontajner je vybavený kávovarom/,  úsmevných a príjemných ľudí, sedliacky rozum. V skanzenovom areáli Starý Klíž hostíme spisovateľov, mníchov, operných umelcov, diplomatov aj programátorov.  Kupujeme areál v centre mesta Topoľčany a budujeme v ňom štýlovú reštauráciu.


2018

Okrem predaja betónových výrobkov začíname s predajom stavebnej keramiky - obkladov a dlažieb, ktoré dovážame výlučne zo Španielska. Máme radi prvotriednu kvalitu, luxusné a štýlové prevedenia, spolupracujeme so svetovou dizajnovou jednotkou v zariaďovaní interiérov - španielskou spoločnosťou Porcelanosa. Luxusné veci si zaslúžia luxusný showroom,  a preto na Dopravnej ul. v Topoľčanoch  staviame unikátny dizajnérsky skvost slovenskej Porcelanosy.  

Medzičasom ani naša stavebná výroba nezaháľa, a kolektív celé leto pracuje na výstavbe kontajnerového prekladiska pri závode Jaguar Landrover v Nitre. Úročíme skúsenosti nadobudnuté pri výstavbe podobných kontajnerových prekladísk  Metrans v Dunajskej Strede a v Košiciach. V snaha o ekologickú prevádzku areálu v Topoľčanoch nám solárne panely ohrievajú vodu a ako prví v strednej európe kupujeme elektrický kolesový nakladač s nulovými emisiami a tichou prevádzkou.