Kladenie dlažby strojom

Sme úzko špecializovaná firma na strojové kladenie betónových dlažieb. 
Vlastníme techniku svetovej úrovne na rýchlu a spoľahlivú realizáciu 
jednoduchých aj zložitých projektov v akomkoľvek rozsahu, kdekoľvek na svete. 

Dláždili sme v ôsmych štátoch sveta, najďalej v Hong Kongu (Čína).  Pre strojové kladenie je vhodná väčšina typov betónových dlažieb od hrúbky väčšej ako 6cm. S nástupom výstavby obchodných reťazcov ako aj veľkých priemyselných celkov a s tým spojenej infraštruktúry, sme ako prvá firma na Slovensku zareagovali na potrebu rýchlej realizácie dláždených plôch a zakúpili sme špeciálnu techniku nemeckej firmy Optimas

Ďaľej vlastníme špeciálnu manipulačnú a dopravnú techniku ako aj nástroje a náradia potrebné pre odborné vykonávanie našej činnosti. Našu realizačnú kapacitu znásobuje možnosť nočného osvetlenia stavby vlastným osvetľovacím zariadením. Poskytujeme komplexné služby v segmente výstavby a údržby komunikácii, spevnených plôch a exteriérových úprav.