Zemné práce

Nutnosťou pre zvýšenie produktivity práce a zlacnenie konštrukčných vrstiev je vykonávať zemné práce vo vlastnej réžii. Riadime subdodávateľov, úzko spolopracujeme s firmami na výpočtoch mechaniky zemín pri zakladaní stavieb. Záleží nám na kvalite podložia, používame najmodernejšie technológie pre zameranie stavieb, terén upravujeme s vysokou presnosťou a kvalitne. Grédrami zrovnávame konštrukčné vrstvy, následne ich hutníme a pripravujeme terén pod dláždené plochy.

S čím pracujeme

  • Stroje riadime totálnou stanicou  Leica, k dispozícii máme grédre, valec, finišery, ryhovače, traktorbágre a množstvo mechanizácie potrebnej ku kvalitnému výsledku.