Starý Klíž

Ctime tradičné ľudové hodnoty, preto je našou firemnou súčasťou aj rozprávkový areál Starý Klíž
kde pravidelne organizujeme kultúrne podujatia pre pracovníjov firmy aj pre našich zákazníkov.

Kde bolo, tam bolo … alebo kde nebolo, tam odrazu bolo …

…Aj takto začínajú mnohé rozprávky. Svety, v ktorých je všetko možné, svety, v ktorých sa nám všetko prihovára, svety, cez ktoré sa nám otvárajú nové obzory. 
Niekedy stačí jeden pohľad. A zem vydá svoje tajomstvá, odhalí svoje poklady.

Starý Klíž
  • Starý Klíž je nekomerčný projekt, založený na klubových pravidlách, takže pre naše služby nie sú záväzné žiadne všeobecné pravidlá komerčných ubytovacích a stravovacích zariadení. Areál Starého Klíža je budovaný na zelenej lúke na ploche 1,3 hektára od roku 2003. Základná štruktúra areálu, 10 objektov, bolo kolaudovaných v roku 2010. Ubytovanie poskytujeme v murovaných domčekoch, z ktorých každý má štyri miestnosti na spanie, jednu kúpeľňu so sprchou a WC s bidetovou sprškou.

Občianske združenie Starý Klíž

  • Naším cieľom je podporovať zachovanie tradičných ľudových hodnôt, kultúry a remesiel, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, vytváranie podmienok pre uskutočňovanie kultúrnych, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb obyvateľov Klížskej doliny, ale i ochranu životného prostredia, zdravý lokál patriotizmus a aktívnu účasť obyvateľov na veciach verejných.
Starý Klíž

Viac informácií sa dočítate, tu: