Kladenie obrubníkov a žľabov strojom

Naše technologické vybavenie nám umožňuje  využiť pokladacie stroje aj na kladenie cestných obrubníkov a odvodňovacích žľabov. Zvýšenie denného výkonu a humanizáciu práce kladenia cestných obrubníkov a ťažkých odvodňovacích žľabov zabezpečí použitie mechanického alebo hydraulického prídavného zariadenia od firmy Optimas.