Verejné priestranstvá a komunikácie

Technické normy, praktické skúsenosti a silný osobný záujem sú naše nástroje pri návrhovaní a realizácii stavieb, ktoré používa a nekompromisne hodnotí široká verejnosť.