rok 2013

Zimný výlet Krahule. Ako nám bolo výborne :)

Krst nového stroja OPTIMAS, otváranie výstavných plôch a absolvenský koncert na Starom Klíži - silný dátum 31.máj 2013

Vianočný večierok firmy na Starom Klíži s bohatým sprievodným kultúrnym programom :)