rok 2015

Športové hry SENEC jún 2015

Veľkonočné stretnutie našich najmenších

Výstup na Rokoš

Školenia 2015

Návšteva Hipoarény - miesto našej pokládky