Vápenné výkvety

Biele škvrny na betónových výrobkoch označujeme ako " vápenaté  výkvety."  

Po kontakte hydroxidu vápenatého s oxidom uhličitým z ovzdušia sa na betónových výrobkoch vytvárajú povlaky uhličitanu vápenatého. Tvorba výkvetov je sprievodnou a prirodzenou reakciou zrenia betónu.  

Každá realizovaná plocha je vystavená špecifickým poveternostným podmienkam. Preto sa nedá presne určiť, kedy nepekné výkvety z plochy alebo plotu zmiznú. Často je to dlhodobý proces v rozmedzí niekoľkých mesiacov, spravidla nie dlhšie ako 3 roky. 

Pri plotových tvárniciach sa pre zníženie miery výskytu výkvetov odporúča  používať  maltu s trasovým cementom. 

Impregnačné nátery do istej miery zamedzujú výskyt vápenatých výkvetov na povrchu betónu. Funkčnosť impregnácie dlažieb závisí od namáhania plochy. Je to však zvyčajne 3-4 roky. Na našom trhu je impregnácia dlažieb novinkou aj vďaka tomu, že je stále finančne náročná.