Postup pokládky dlažby

Pri samotnej realizácii zadláždenej plochy je najdôležitejšia etapa príprava kvalitného lôžka.

 Riadne zhutnená podkladová plocha je základnou podmienkou pre kvalitne prevedenú spodnú stavbu s dlhou životnosťou.

Pri príprave podkladu pre dlažbu musíme vedieť ako bude plocha zaťažovaná. Pre ucelenú plochu musí byť použité lôžko z rovnorodého materiálu, ktoré je dostatočne zhutniteľné. 

Najvhodnejšími materiálmi pre podkladnú vrstvu lôžka je drvené kamenivo frakcie 32-63, 16-32 a 8-16. Pre vrchnú vrstvu používame drvené kamenivo frakcie 4-8 prípadne 2-5. 

Kladaciu vrstvu je nutné výškovo nadsadiť o 5-8 mm, pretože pri konečnom vibrovaní zadláždeného krytu dôjde k zhutneniu kladačskej vrstvy, to znamená k poklesu jej úrovne.

Finálnou a veľmi dôležitou fázou je škárovanie plochy. Prvé realizujeme po zahutnení plochy, následne po druhom zahutnení prevedieme druhé škárovanie. Škárovací piesok celkovo uzamyká plochu, je nutné použiť kvalitný na to určený drvený kremičitý piesok frakcie 0-2 prípadne 0-4 podľa druhu dlažby a šírky dilatačných škár.

Na trhu kvalitných vibrolisovaných betónových dlažieb je silná konkurencia, takže je z čoho vyberať. Široký sortiment tvarov, rôznych povrchov a farieb nájdete skoro u každého výrobcu. 

Povrchy dlažieb sa zušľachťujú rôznymi spôsobmi ako vymývaním , tryskaním, brúsením alebo obíjaním. Treba už len zvážiť, čo z ponuky bude vhodné pre vás, aby vám váš pekný exteriér robil už len radosť.