Geotextílie

Geotextílie vystužujú, separujú, chránia a filtrujú. Životnosť geotextilí je minimálne 40 rokov.

Vlákna, ktoré sa používajú na výrobu netkanej textílie sú ekologicky a zdravotne nezávadné. Majú veľký rozsah použitia v záhradnom a pozemnom staviteľstve, v domácnosti sa dá použiť okrem iného aj pre rôzne druhy izolácií. Tepeľnú, protihlukovú, tesniacu a pod. 

Geotextílie sa vyrábjú z vysokokvalitných polypropylenových a polyesterových vlákien technológiou netkaného textilu. Geotextílie sú odolné voči pôdnym mikoorganimom, pliesňam a baktériám, ďalej voči anorganickým soliam, kyselinám, zásadám a obvyklím rozpúšťadlám.  

Pri použití geotextílie medzi podložie a dlažobný piesok zostanú spevnené povrchy, chodníky, cesty rovné a pevné. 

Obložením drenážneho výkopu geotextíliou je ochrana drenážnej rúry a jej filtračná a odvodňovacia funkica dlhodobo zaistená. 

Separačná a filtračná vlastnosť je veľmi vhodná pri budovaní pieskovísk. Oddeľuje piesok od podložia, a preto nedochádza k jeho znečisteniu. 

Výstužná, filtračná a separačná vlastnosť netkanej textílie sa využíva pri budovaní cestných komunikácií. Tieto zostávajú pevné a nedochádza k ich deformácii. Geotextília chráni trávu, povrchy a iné citlivé plochy pred znečistením.

U oporných múrov a palisád separuje zeminu, alebo iné materiály a zároveň zabraňuje ich prestupu cez štrbiny.