Výhody betónových vibrolisovaných dlažieb

Prednosti betónovej vibrolisovanej dlažby

  • maloformátové výrobky umožňujú jednoduchú aplikáciu a okamžitú pojazdnosť plôch po realizácii
  • jednoduché vytvorenie členitých plôch, montáž suchým procesom
  • široká variabilita tvarov prvkov a ich kompatibilita s doplnkovými výrobkami (obrubníky, palisády, kvetináče, žľaby)
  • extrémne vysoká životnosť a recyklovateľnosť
  • rozoberateľnosť s možnosťou ďalšieho použitia
  • rozmerová stálosť a dilatácia v každej škáre
  • minimálne negatívne pôsobenie na životné prostredie
  • možnosti realizácie vodopriepustných  ako aj vodonepriepustných plôch
  • ľubovoľné farebné možnosti riešení grafiky plôch