Strojové rozoberanie zámkovej dlažby

Rýchlosť a ekonomická výhodnosť tejto operácie dáva stavebníkom široké možnosti využitia dlažby pri realizácii provizórnych a dočasných plôch a komunikácií.

rozoberanie zámkovej dlažby - Topoľčany - pred budúcou stavbou Lidl

Možnosť rozoberať dláždené povrchy strojne je ďalšou, hlavne ekonomickou výhodou spevnených plôch s dláždeným povrchom. Plochy sa rozoberajú plánovane, napríklad pri realizovaní provizórií a neplánovane pri haváriách a opravách inžinierskych sieti. V našej praxi sme už strojovo rozoberali niekoľko tisíc m2 dlažieb. Pre tento účel máme vlastné know-how a tiež vyvinuté zariadenie na čistenie škár dlažby od škárovacieho piesku.