Nočné osvetľovanie stavieb

Ak je pri termínovo náročných projektoch potreba pracovať nepretržite, v nočných hodinách na stavbe pracujeme s osvetlovacou technikou. 

V prípade záujmu o zapožičanie našej osvetlovacej techniky nás kontaktujte.